Що таке МРТ?

Магнітно-резонансна томографія (МРТ) – це складний, але безпечний і ефективний метод діагностики, не пов’язаний з іонізуючим випромінюванням. При цьому методі виявляються різні патологічні процеси при дослідженні головного і спинного мозку, хребта, малого таза, нирок, наднирників, колінних суглобів, м’яких тканин і інших органів.

Даний метод спочатку був названий ядерно-магнітної резонансної (ЯМР) томографією, але в кінці 1970-х років через негативних асоціацій зі словом «ядерний» перейменовано в магнітно-резонансну томографію. МРТ заснована на принципах ядерно-магнітного резонансу (ЯМР) і метод спектроскопії, використовуваному вченими для отримання даних про хімічних і фізичних властивостях молекул. В МРТ для отримання зображення ЯМР-сигналу з тонких зрізів, що проходять через людське тіло, використовується метод томографічного зображення. Надалі МРТ розвивається від методу томографічного зображення до методу об’ємного (3D) зображення.


Метод магнітно-резонансної томографії (МРТ) заснований на властивості протонів, що входять до складу молекули води, змінювати свою «поведінку» в магнітному полі. Сканування можна проводити в трьох взаємно перпендикулярних площинах з довільним, на відміну від комп’ютерної томографії, кутом нахилу без зміни положення пацієнта в просвіті магніту. Спеціальні методики обробки суміщених відповідних радіочастотних сигналів дозволяють отримувати зображення внутрішніх органів досліджуваного в тривимірному просторі.


Оскільки метод заснований на радіо відгуку молекул води, характерним властивістю МРТ є високий між тканинні контраст тканин, насичених рідинами: непорожніх  органів, структур головного і спинного мозку, інших нервових структур. У зв’язку з цим МРТ частіше використовується для діагностики ушкоджень, пухлинних утворень нервової системи, а також в онкології, коли необхідно визначити наявність і поширеність пухлинного процесу. Список захворювань, які можна виявити за допомогою МРТ, значний: запальні, дистрофічні та пухлинні ураження судин і серця, органів грудної та черевної порожнини,  ураження лімфатичних вузлів, паразитарні процеси та інші патології.


МР-ангіографія — різновид МРТ, що дозволяє візуалізувати різні ділянки судинної системи без додаткового контрастування або з мінімальними дозами контрастного препарату. Цей метод дозволяє простежити хід і калібр великих і дрібних артерій і вен головного мозку, шиї, грудної та черевної порожнин, кінцівок.

Вкрай корисними для діагностики черевної порожнини та заочеревинного простору є такі різновиди МРТ як МР-холангіографія і МР-урографія, також являється без контрастним.


Нині про шкоду магнітного поля нічого не відомо. Однак більшість вчених вважають, що в умовах, коли немає даних про його повної безпеки, таким дослідженням годі було піддавати вагітних жінок.

МР-томографія у зв’язку з її високою інформативністю зазвичай призначається у випадках спірного діагнозу або неефективності інших методів досліджень. Але МРТ не може проводитися у тих людей, в організмі яких знаходяться різні феромагнітні  металеві конструкції й медична електроніка – штучні суглоби, водії ритму серця, дефібрилятори, різні ортопедичні конструкції та т.п.